728 x 90

Vaporizace a zdraví

Vaporizace a zdraví

Hodně se mluví o tom, že je vaporizování bylin mnohem zdravější než jejich kouření. To je však dost obecné prohlášení. Jak přesně lze zanecháním kouře ve prospěch páry pozitivně ovlivnit náš zdravotní stav? Odborníci z VapeFully pro vás připravili článek, v němž se dozvíte, jaké konkrétní přínosy má pro naši kondici vaporizace. Podstatou vaporizace je,

Hodně se mluví o tom, že je vaporizování bylin mnohem zdravější než jejich kouření. To je však dost obecné prohlášení. Jak přesně lze zanecháním kouře ve prospěch páry pozitivně ovlivnit náš zdravotní stav? Odborníci z VapeFully pro vás připravili článek, v němž se dozvíte, jaké konkrétní přínosy má pro naši kondici vaporizace.

Podstatou vaporizace je, že nedochází ke spalování, a tak namísto jedovatého dýmu vdechujeme páru, která je pro organizmus neškodná. Traduje se však, že kouř z bylin je mnohem méně nebezpečný než ten, který pochází ze spalování tabáku. Takže proč je vaporizace o tolik lepší pro naše zdraví? Je sice pravda, že kouř z bylin obsahuje mnohem méně škodlivých látek než ten z tabáku, ale stále je pro naše tělo toxický – zahrnuje potenciálně rakovinotvorné dehtové látky a početné nebezpečné sloučeniny, jako oxid uhelnatý nebo benzen. První výhodou je tedy to, že je vaporizace pomáhá eliminovat a zabraňuje tomu, aby pronikly do organizmu.

Čtěte také: Proč je použití vaporizéru zdravější a lepší než kouření konopí ?

Vaporizace aneb zbavení se toxinů

Vaporizace je natolik novým fenoménem, že bylo doposud provedeno poměrně málo výzkumu týkajících se jejího vlivu na zdraví. Avšak již realizované studie jasně poukazují na zdravotní přínosy, které z ní plynou. První rozsáhlejší pilotní průzkum vaporizace bylin proběhl v roce 2007.

V rámci něj došlo ke srovnání množství účinných látek a toxinů, které organizmus přijme při kouření (jedna skupina účastníků experimentu) a pomocí vaporizéru Volcano (druhá skupina). Vědci zjistili, že zatímco obě skupiny přijaly do krevního oběhu srovnatelné množství žádoucích účinných látek, tak do těla účastníků využívajících Volcano proniklo mnohem méně toxinů v důsledku procesu spalování, jako např. oxidu uhelnatého, který je jedovatý a poškozuje mozek. Tento výsledek vedl vědce k závěru, že vaporizace umožňuje dodat do těla účinné látky stejně efektivně, ale zároveň do značné míry eliminovat průnik škodlivých toxinů do organizmu.

Vaporizace aneb menší dopad na dýchací soustavu

V témže roce (2007) byla realizována další studie, která se zaměřila na uživatele tabáku, a také bylin. Část z nich bylinky nebo tabák kouřila, ostatní používali vaporizéry a elektronické cigarety. Výzkum odhalil, že ti, kteří se vzdali kouře ve prospěch páry, vykazují mnohem méně dýchacích problémů, jako je kašel, nadměrná tvorba hlenu nebo pocit svírání v hrudním koši. U kuřáků se tyto příznaky vyskytovaly nesrovnatelně častěji. Zajímavé je, že se po přechodu na vaporizaci u účastníků pokusu intenzivně používajících byliny projevovalo mnohem méně patologických příznaků než u kuřáků. Hlavním závěrem plynoucím z této studie bylo tedy, spotřeba bylin pomocí vaporizéru vede k výraznému omezení negativních symptomů souvisejících s dýchacími cestami.

Výměna kouře za páru zlepšuje stav plic

Další důležitý výzkum byl proveden v roce 2010. Týkal se kuřáků bylin, u nichž se v důsledku kouření na dýchacích cestách již objevily negativní příznaky, jako přetrvávající kašel, vykašlávání hlenu nebo pískání na průduškách.

V rámci průzkumu se lidé s těmito obtížemi na měsíc vzdali kouření, přičemž denně používali vaporizéry. Podobně jako v případě obou dřívějších studií se také ukázalo jako přínos pro uživatele vaporizérů. Po měsíci jejich používání bylo u účastníků zjištěno významné zlepšení fungování dýchacích cest. A bylo to tak zásadní zlepšení jako u těch kuřáků, kteří zcela zanechali kouření. Ti, kteří přešli na vaporizaci, po měsíci testování vnímali celkové zlepšení kondice, měli dojem, že „přestali kouřit“, a pociťovali s tím spojené pozitivní účinky.

Vaporizace – vyberte si zdraví!

Veškeré dosud provedené výzkumy naznačují, že vaporizace umožňuje výrazně snížit dopad vdechování kouře vzniklého hořením, a také omezit příjem toxinů do těla. Z toho vyplývá, že je tato metoda tím nejméně škodlivým způsobem vstřebávání látek obsažených v bylinkách. Můžete si to ověřit i bez nákladných studií – každý, kdo přejde na vaporizaci, velmi rychle pocítí zlepšení stavu svých dýchacích cest!

31 comments
Dr. Hemphouse
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

31 Comments

Nejnovější články

Top Authors

Nejvíce Komentováno

Zveřejněná Videa