728 x 90

Proč je použití vaporizéru zdravější a lepší než kouření konopí ?

Proč je použití vaporizéru zdravější a lepší než kouření konopí ?

Vaporizéry jsou velmi užitečné a obyčejný člověk jednoduše nerozumí tomu jak fungují, ani proč jsou tak skvělým nástrojem, který by měli vlastnit. Bezprostřední negativní účinek konopí představuje vdechování, kterému jsou běžní kuřáci vystaveni pravidelně. Zapálení palic je snadným a konzistentním způsobem dosažení teplot nutných k uvolňování různých sloučenin, které dávají konopí jeho sílu, ale skutečností

Vaporizéry jsou velmi užitečné a obyčejný člověk jednoduše nerozumí tomu jak fungují, ani proč jsou tak skvělým nástrojem, který by měli vlastnit.

Bezprostřední negativní účinek konopí představuje vdechování, kterému jsou běžní kuřáci vystaveni pravidelně. Zapálení palic je snadným a konzistentním způsobem dosažení teplot nutných k uvolňování různých sloučenin, které dávají konopí jeho sílu, ale skutečností je, že účinky spalování způsobují výrazné poškození dýchacího systému. Vdechování kouře doprovází vdechování škodlivých karcinogenů a dalších škodlivých látek přímo bronchiálním stromem a do plic.

Čtěte také: Vaporizační metody

Bezprostředním účinkem je podráždění průdušnice, ale dlouhodobé vystavení jakémukoli zdroji horkého kouře je pro plíce nepřirozené a velmi náročné.

SEZNAMTE SE S VAPORIZÉREM

Vaporizér funguje na základě zahřátí spalování kanabinoidů na jejich teplotu varu. Vaporizér, místo toho, aby palice spaloval a vytvářel velké množství kouře, palice dehydratuje a následně tak dochází k uvolňování účinných látek, aniž by bylo třeba použít ohně a následným smíšením s chemickými látkami ve vzduchu, např. kyslíkem, hoří.

Zjednodušeně to znamená, že vaporizér zcela eliminuje veškeré chemické látky, které přímo souvisí se spalováním palic. Je důležité uvést, že tyto chemické látky nepochází přímo ze samotné rostliny, karcinogeny se uvolňují i z něčeho tak neškodného jako je táborák. Hlavním rozdílem je, že pacienti a nadšenci kouří tak pravidelně, že se vystavují nebezpečí, které umocňují ještě tím, že palice balí do papírků, neboť spalování papíru také uvolňuje další karcinogeny. Účinky kouře obchází i potraviny připravené z konopí, ale vdechování par je zhruba stejně účinné jako kouření. Z hlediska zdraví a rychlosti účinku vaporizér pokaždé vyhraje.

NEUSTÁLÉ VÝHODY

Kromě toho, že přínos pro zdraví související s použitím vaporizéru je úžasný, existuje řada dalších výhod, na které bychom neměli zapomenout.

Za prvé a především, dochází k eliminaci škodlivých vedlejších produktů kouření. Nepotřebujete žádný popelník, neboť palice lze po využití jejich blahodárných složek jednoduše vyhodit. Ucpané dýmky různých druhů se stanou záležitostí minulosti, eliminuje se vytváření nánosů pryskyřice a již nedochází ke zbarvování zubů horkým kouřem.

Kromě toho dochází k výraznému snížení vůně uvolňované během spalování. I když nedojde k naprosté eliminaci, nedrží se ve vzduchu tak dlouho jako kouř; není tak intenzivní. Jde o fantastickou výhodu jak pro to, aby kuřáci zůstali v utajení a předešli ulpívání a vstřebávání vůně do nábytku, oblečení, závěsů a vlasů. Současně je to i ohleduplnější k sousedům neboť šance, že budou vystaveni pasivnímu kouření nebo nežádoucímu se snižuje o výše uvedené faktory. Navíc, nepřímou výhodou použití vaporizéru je, že se pravděpodobnost náhodného vzniku požáru nebo popálení vlasů v případě, že ze hry vyloučíme zapalovač, sníží.

FINANČNĚ CHYTRÁ VOLBA

Poslední výhodou je skutečnost, že jde o výrazně účinnější způsob kouření. Při kouření se mnoho sloučenin obsažených v palicích rozptýlí do vzduchu bez ohledu na to, zda došlo k jejich vdechnutí či ne. To je způsobeno tím, že oheň hoří tak dlouho, jak dlouho má přívod paliva. Pokud v případě konopí dochází při kouření ke ztrátám 30 procent, potom jde o značnou ztrátu množství. Vaporizér také zachytí většinu THC obsaženého v konopí, což znamená, že na základní úrovni je z důvodu povahy odpařování zajištěno větší množství účinné látky.

Abychom to uvedli do souvislosti, porovnejme vaporizér v hodnotě 200 EUR s dýmkou. Náš kuřák je běžný pacient, který týdně vykouří konopí v hodnotě zhruba 20 EUR, aby potlačil úzkost a klinické deprese. Pokud by byl  používaný vaporizér o 30 procent efektivnější než tradiční metody balení palic do jointů, v zásadě by týdně ušetřili 6 EUR za konopí, protože by nedocházelo k žádnému plýtvání. Roční úspory představují částku 312 EUR, což představuje částku přesahující náklady na pořízení vaporizéru o 50 procent. Tyto modely jsou často zkonstruované tak, aby dlouho vydržely, což znamená, že k úsporám bude docházet i v nadcházejících letech. Zaplatí se během pouhých osmi měsíců.

Díky všem těmto výhodám je zřejmé, že vaporizér představuje fantastickou volbu. Jak se věhlas konopí po celém světě zvyšuje, další lidé brzy objeví, vaporizér je velmi chytrou volbou.

1 comment
Dr. Hemphouse
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

1 Comment

Nejnovější články

Top Authors

Nejvíce Komentováno

Zveřejněná Videa