728 x 90

Peak.cz: Tomáš Mihál (Stada): Konopí má léčivý i byznysový potenciál. Jeho legalizace ale v Česku drhne

Peak.cz: Tomáš Mihál (Stada): Konopí má léčivý i byznysový potenciál. Jeho legalizace ale v Česku drhne

Třinecký výrobce generických léků Walmark se před rokem stal součástí nadnárodního koncernu Stada. O tom, jak začlenění české firmy dopadlo, i o dění na trhu jsme si povídali s Tomášem Mihálem, ředitelem společnosti Stada v České republice. „Můžeme být hrdí, protože jsme zcela začlenili nejen lidi, ale v podstatě 90 procent všech procesů,“ říká v rozhovoru pro Peak.cz.

Třinecký výrobce generických léků Walmark se před rokem stal součástí nadnárodního koncernu Stada. O tom, jak začlenění české firmy dopadlo, i o dění na trhu jsme si povídali s Tomášem Mihálem, ředitelem společnosti Stada v České republice. „Můžeme být hrdí, protože jsme zcela začlenili nejen lidi, ale v podstatě 90 procent všech procesů,“ říká v rozhovoru pro Peak.cz.

Akvizice třineckého Walmarku patřila k nejvýznamnějším obchodům společnosti Stada v uplynulém roce. „I díky tomu jsme na českém trhu meziročně rostli o 37 procent,“ říká Tomáš Mihál, ředitel společnosti Stada v České republice.

Růst prostřednictvím akvizic je ostatně pro Stadu přirozený, kromě Walmarku skupina loni „spolkla“ dalších šest firem a uzavřela na osm desítek licenčních dohod. Mezi další  významné smlouvy patří nákup části spotřebitelského portfolia GSK nebo bývalých značek Takeda v Rusku a někdejším prostoru Společenství nezávislých států.

„Velké obchody probíhají na kvartální bázi, malé transakce pak na měsíční,“ komentuje dění na světovém farmaceutickém trhu Mihál. Stada je podle něj přesvědčena o tom, že i rok 2021 přinese další organický a anorganický růst.

„Stada neustále rozšiřuje své portfolio, což jí vyneslo pozici čtyřky na evropském trhu generik a posun na evropském trhu zdravotní péče pro spotřebitele z deváté příčky na pátou,“ dodává Mihál.

Od června 2019 je ředitelem společnosti Stada v České republice, kde měl na starosti akvizici výrobce doplňků stravy Walmark a v současnosti se soustřeďuje na dokončení integrace obou firem na českém trhu. Ze společnosti Sanofi má zkušenosti z managementu ve farmaceutickém průmyslu na regionální i globální úrovni. V ČR dříve působil jako obchodní ředitel společnosti Zentiva. Před tím působil ve společnostech Ipsen, Ratiopharm a Sandoz. Získal tituly Ing. a Ph.D. z biologie a ekologie.

Je to rok od dokončení akvizice Walmarku společností Stada. Jak hodnotíte toto pandemií zasažené období? Jak ovlivnily akvizice i covid-19 váš byznys?

Akviziční a integrační proces společnosti Walmark byl zahájen jen chvíli předtím, než byl vyhlášen první tvrdý lockdown. Stáli jsme před úkolem začlenění asi 350 zaměstnanců Walmarku a nastavení firemních synergií. To samo o sobě není snadný úkol, my ho navíc kvůli covidové situaci museli zvládnout kompletně online.

Ve finále ale rok 2020 hodnotíme jako úspěšný, a to jak z pohledu integrace, tak z pohledu naplněných očekávání, co se týče samotného byznysu. V Česku se nám podařilo integrovat původní centrálu Walmarku, který měl pobočky v dalších osmi zemích a zastoupení v 15 zemích, od Barmy až po Dubaj.

Rok jsme ukončili s plně motivovaným týmem a s pozitivními výsledky. Navzdory pandemii se jsme udrželi výrobní závod v Třinci v plném chodu. Podařilo se nám nastavit organizaci i týmy tak, jak jsme chtěli. Daří se nám i navýšení využití kapacit továrny. Prodáváme všude tam, kde Walmark prodával před akvizicí, a navíc vyrábíme i pro jiné země, v nichž Stada operuje.

Ovlivnila pandemie nějak vaše dodavatelské a subdodavatelské řetězce? Čelili jste v souvislosti s uzavřením logistických tras výpadkům dodávek?

Nikoli. Podařilo se nám dostatečně zvýšit skladové zásoby v továrnách. A to absolutně ve všech směrech, od obalových materiálů přes aktivní látky až po zásobu našich vlastních výrobků. Díky tomu, že jsme se připravili na možné obtíže už loni v březnu, nemuseli jsme čelit žádnému nedostatku ani zdržení.

Co bylo na celém akvizičním procesu nejsložitější?

Z mého pohledu to byla integrace dvou zcela odlišných firemních kultur. Takže nastavení „mindsetu“ lidí. Ujasnění si, že jsme jedna Stada a před klienty musíme vystupovat jednotně jako Stada. To si mimo jiné vyžádalo zavedení jednotného systému SAP ve všech akvírovaných právních entitách, což z právního hlediska bylo poměrně náročné.

Integrace se tedy kompletně povedla, nebo jsou ještě nějaké rezervy?

Můžeme být hrdí, protože jsme zcela začlenili nejen lidi, ale v podstatě 90 procent všech procesů. Poslední rezervy, které máme, zbývají v oblasti výrobních procesů. Ale už teď vnímáme Walmark jako společnost plně a úspěšně integrovanou do Stady.

Úspěšná akvizice

Walmark nebyl jediným úlovkem Stady, která v poslední době hojně akvírovala. Jak společnost hodnotí ve srovnání jednotlivých transakcí koupi Walmarku? A plánuje v akvizicích pokračovat?

Z pohledu integrace i z pohledu finančních očekávání hodnotíme akvizici Walmarku jako vysoce úspěšnou. To, co jsme očekávali, jsme dostali. A jak už jsem řekl, podařila se i integrace do skupiny.

Co se týká letošních plánů, mohu potvrdit, že nějaké máme, ale nemohu být konkrétní. Zatím jsme jen ve fázi důvěrných rozhovorů s potenciálními akvizičními cíli. Jednání, o nichž vím, se omezují na evropský kontinent. Cokoli ale Stada akvíruje například v Evropě, má snahu portfolio dostat i na mimoevropské trhy. Jsme silní například na Blízkém východě či v jižní Asii.

Stada za loňský rok reportovala roční tržby přes tři miliardy eur, přičemž nárůst tržeb za celou skupinu činil 18 procent a ukazatele EBITDA stouply o 15 procent. Jak si stál samotný Walmark?

Co se týče tržeb na českém trhu, rostla Stada meziročně rychleji než celá skupina, přesněji o 37 procent. Samotný Walmark si potom meziročně polepšil zhruba o pět procent. Obě čísla ale nejsou dobře porovnatelná, protože hodnota za celé Česko zahrnuje také anorganický růst, kdežto procento za Walmark nikoli.

Těžil Walmark z pandemické situace, kdy poptávka po doplňcích stravy a léčivech rostla?

To se mýlíte, trend doby byl, že trh s generiky celkově klesal. Z tohoto hlediska jsme šli proti proudu. Stada rostla anorganicky díky akvizicím a také organicky díky segmentu přípravků na posílení imunity, což byl jeden z mála segmentů, který loni nepadal. Tento malý segment nemůže ale nikdy vykompenzovat pád těch ostatních.

Zaměřeno na e-commerce

Takže hlavní faktor toho, proč výsledky Stady rostly, byla akvizice Walmarku?

Byl to jeden z důvodů. Dalším bylo to, že Stada nemá portfolio, které loni rapidně padalo, což byly například injekční formy léčiv. Jednoduše řečeno, Stada není silným hráčem v nemocnicích, které byly pro běžné zákroky vyjma covidové péče prakticky uzavřeny. Neakutní zákroky se odsouvaly, tak se automaticky používalo méně přípravků a materiálu tohoto typu. Nás ale tento negativní vývoj tolik nezasáhl.

Zaměřujete se tedy téměř výhradně na koncové spotřebitele?

Ani ne, když vezmeme celou skupinu Stada v Česku, je to asi v poměru 50 : 50 z hlediska obratu. Polovinu tržeb generuje volný prodej a druhou léky na předpis.

Pandemie ovlivnila nákupní chování spotřebitelů i firem směrem k e-commerce. Potvrzují tuto skutečnost i vaše zkušenosti?

Ano, v kategorii volně prodejných léků, které je možné prodávat přes e-shop, nastal boom zejména na začátku pandemie. Tehdy se poměr internetového a kamenného prodeje přehoupl ve prospěch online nákupů. Postupem času a s tím, jak se Češi přestali tolik bát chodit do lékáren kvůli možnému riziku nákazy, se poměr částečně vyrovnal. On-line je ale prodejní kanál, na který se soustředíme víc a víc.

Lídr výroby doplňků stravy

Loni bylo v plánu, že v Třinci investujete během pěti let až osm milionů eur (asi 200 milionů korun). Dvě třetiny této částky chcete investovat už do konce příštího roku. Na co konkrétně peníze půjdou?

Z třinecké továrny se stalo centrum excelence pro doplňky stravy pro celou skupinu Stada. To znamená, že se evropská výroba všech doplňků stravy, které spadají do portfolia skupiny, přesune do Třince. V závodě je proto třeba investovat do nových technologií. A také do výrobních linek na jiné formy přípravků, které se dosud v Třinci vůbec nevyráběly.

Modernizujete ty stávající, nebo budou zcela nové?

Jdeme oběma cestami. Stávající linky se modernizují a stejně tak se dokoupí vícero nových. Jedna už je dokonce ve fázi realizace. Nové výrobní linky navýší současnou výrobní kapacitu závodu Walmark v Třinci přibližně o 15 procent. Dvě doposud schválené výrobní linky budou vyrábět ploché a tyčkové sáčky (sachet, stick), respektive želatinové kapsle naplněné práškem.

Plánujete „bobtnat“ do prostoru? Stavět nové výrobní a skladové haly? Nabírat nové lidi?

S plány, které aktuálně máme, chceme prozatím zefektivnit provoz ve stávajících prostorách. Nákupy nových hal zatím nejsou na pořadu dne. Co se týká personálního posílení v souvislosti s novými výrobními linkami platí, že se zaměřujeme spíše na zvyšování efektivity než na nábor nových zaměstnanců. Někteří noví zaměstnanci již v souvislosti s tímto projektem nastoupili a počítáme s přibližně desítkou dalších.

Konopný potenciál

Přišli jste v loňském roce s nějakou produktovou novinkou, které se dařilo nad očekávání dobře?

Loni v prosinci jsme na trh uvedli ViruProtect, ústní sprej, který vytváří ochrannou bariéru proti virům způsobujícím nachlazení, který se chytil moc dobře. Vyzdvihl bych také FULTIUM D3, což je vitamin D v nejvyšší možné koncentraci a je na lékařský předpis. Je to produkt, který jsme uvedli na trh loni na podzim, a dnes kompenzuje nedostatek vitaminu D na předpis v Česku. Také jsme uvedli novou formu výrobku Urinal D-manosa, který je na trhu velmi úspěšný.

V rámci inovací a nových trendů Stada v Německu vstoupila na pole konopných výrobků. Jak byste tyto pokusy zhodnotil v kontextu českého trhu?

Je to pouze věc legislativy. Stada v konopí vidí potenciál, léčebný i byznysový. V Německu už legislativa povoluje prodej CBD konopných produktů nejen v kosmetice, ale i jako léčivo. Jakmile to bude možné v Česku, určitě budeme mít zájem produkty nabídnout i tady. Zatím to ale není pravděpodobné.

Dochází obecně ke konsolidaci na farmaceutickém trhu, když odhlédnete od aktivit Stady?

Zcela určitě, ostatně naše strategie je toho sama důkazem. Konsolidace a synergie už na pharma trhu probíhají posledních deset let. Velké obchody probíhají na kvartální bázi, malé transakce pak na měsíční bázi.

Jde jen o horizontální akvizice nebo i o ty vertikální?

Probíhají i ty vertikální, tedy od výroby surovin až po finální produkt, který nemusí být ani z oblasti farmacie. Může klidně jít o zdravotnickou pomůcku, zařízení nebo prostředek aplikace léčebného přípravku pacientovi. Ale akvírují se i mobilní aplikace měřící a zaznamenávající sledované hodnoty pacienta. I Stada vstoupila do tohoto druhu akvizic a začátkem příštího roku přijdeme právě s jednou digitální novinkou, která bude mít velký dopad na zlepšení kvality života pacientů.

Kde vidíte Stadu v horizontu pěti let?

Stada má v pětiletém horizontu vizi stát se v Česku lídrem v segmentu volně prodejných léčiv a rychleji růst na preskripčním trhu. Z pohledu objemu výroby chceme být v tu dobu na trojnásobku současné třinecké hodnoty.

Dr. Hemphouse
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Nejnovější články

Top Authors

Nejvíce Komentováno

Zveřejněná Videa